מדיניות הפרטיות באתר "The Glow Getter"

ברוכים הבאים לאתר בכתובת www.theglowgetter.co.il (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי ליאור דקל ליבה (להלן: "מפעילת האתר").

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים בה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו’).

 1. אבטחת מידע באתר

2. מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעילת האתר

3. תגובות

4. דיוור ישיר אלקטרוני

5. טפסי יצירת קשר
בעת שימוש בטופס יצירת קשר באתר, יהיה עלייך להזין פרטים אישיים כגון שם וכתובת האימייל שלך. המידע ישמר לתקופה מסוימת לצרכים של שירות לקוחות בלבד, ולא יעשה בו שימוש למטרות שיווקיות.

6. מסירת מידע לצד ג'

7. COOKIES

8. שינויים במדיניות הפרטיות

9. יצירת קשר